Archive for the 'Religion' category

Religion and Money

August 17, 2007 4:03 am

An interesting movie about religion and American economy. I have edited the movie slightly, removing some parts i found boring or uninteresting. Download this movie or try to view it in my experimental player.

Den Norske Kirke bryter markedsføringsloven

August 15, 2007 2:39 am

I begynnelsen av Aug sente jeg en klage til forbrukerombudet:

http://www.nettavisen.no/innenriks/article1264149.ece

I dag fikk jeg svaret sent paa epost:

Til: Morten Bakke, bakke at uglycamel.com
Fra: Merete Tollefsen
Dato: 09.08.200
Saksnummer: 07/1835-2

Klage på markedsføringen til Den norske kirke

Vi har mottatt din henvendelse angående ovennevnte. Du reagerer på Den norske kirkes markedsføring og bruk av bibelen, som du oppfatter som feilaktig og full av usannheter.

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Se for øvrig våre hjemmesider: http://www.forbrukerombudet.no for mer informasjon.

Markedsføringslovens §§ 1, 2 og 3, som er de aktuelle bestemmelsene i spørsmål om urimelig og villedende markedsføring, setter vilkår om at markedsføringen må skje i næringsvirksomhet. Kirkens virksomhet, og omtale av bibelen, er etter Forbrukerombudets syn ikke næringsvirksomhet i markedsføringslovens forstand, og faller derfor utenfor lovens virkeområde.

Vi vil også tilføye at Forbrukerombudet skal føre tilsyn med markedsføringsloven ut fra forbrukerhensyn, jf. markedsføringsloven § 13. I spørsmål som hovedsakelig dreier seg om personlig tro og religionsutøvelse foreligger det etter vår vurdering ikke slike hensyn. En håndheving av markedsføringsloven ovenfor denne typen ytringer vil også meget lett havne i konflikt med grunnlovens bestemmelse om religions- og ytringsfrihet.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gå videre med saken.

Med vennlig hilsen
for Forbrukerombudet

Jo Gjedrem
seksjonssjef

Er ikke sikker paa om jeg gidder aa svare eller anke saken. Tar vanvittig mye tid og energi og drive med slikt. Kansje jeg kan proeve igjen til neste aar. Hvis dette (link) kommer positivt igjennom, blir det nok lettere.